_DSC4209

Ferjelemmen fiksa til neste helg

Arbeidet med å fiksa skadane på ferjekaien på Hufthamar er i full gang. Paul Hjelle i BMO entrepenør, seier at dei har full kontroll og at ferjelemmen kan takast i bruk att før neste helg. Det er heisekranen og hydrolikken som lyftar og seinker lemmen som vart skada i samanstøytet onsdag.