Den nye drengestova vert noko lenger og rullestolvenleg. Teikning: Tippetue Arkitekter AS.
Den nye drengestova vert noko lenger og rullestolvenleg. Teikning: Tippetue Arkitekter AS.

Drengestova gjenoppstår