Samfunnsengasjerte Inga


Inga Noven er kjent for å seia i frå når ho opplever urett. Slik har det ikkje alltid vore. Særleg barne- og ungdomsåra var tunge, men lukkelegvis var musikken ein trufast ven.