Kommuneoverlege dr Inger Uglenes kan konstatera at det vert betre arbeidstilhøve for dei tilsette i alle ledd når oppussinga endeleg vert ferdig. Mellom anna får legesekretærane eiga luke.
Kommuneoverlege dr Inger Uglenes kan konstatera at det vert betre arbeidstilhøve for dei tilsette i alle ledd når oppussinga endeleg vert ferdig. Mellom anna får legesekretærane eiga luke.

Legane moderniserer