Apoteksakad

Kvar etablerer apoteket seg?

Austevoll apotek flyttar truleg inn i eit handlesenter nær deg i løpet av året. Men kvar?