rimi

Ope til elleve

I dag opnar Rimi den nyoppussa butikken sin på Eidsbøen. Ved sida av ein meir oversikteleg og opnare forretning, er opningstida utvida med fire timar i døgeret.