Med hovud for ingeniørar

Mons-Ove Hauge og det nye selskapet hans Head Energy treng 50 nye ingeniørar for å ta unna etterspurnaden.